Adrian Owens

adian.png

Adrian Owens (1964) is een ervaren fondsmanager met een uitstekende staat van dienst op het gebied van obligatieleningen en buitenlandse valuta’s. Zijn behaalde resultaten geven aan dat hij in staat is positieve rendementen te genereren onafhankelijk van de marktsituatie.


Achtergrondinformatie

Adrian Owens is als fondmanager bij GAM verantwoordelijk voor de obligatiestrategieën en de daarmee samenhangende buitenlandse valutastrategieën. In 1995 is hij in dienst getreden bij Julius Bear in de functie van financieel analist. Als fondsmanager is hij in 2001 begonnen met Amerikaanse obligatiefondsen. In 2002 heeft hij zijn mandaat vergroot en werd hij mede verantwoordelijk voor de totale obligatieportefeuilles van Julius Bear. In 2004 heeft Owens vervolgens het Julius Bear Global Rates Hedge Fund opgericht. Met dit fonds heeft hij zijn buitengewone kwaliteiten als fondsmanager overtuigend neergezet. Voorafgaand aan de dienstbetrekking bij Julius Bear heeft Owens verder nog gewerkt voor Yamaichi International, Britse Ministerie van Werkgelegenheid en bij HM Treasury. Allen in de functie als financieel analist. Owens behaalde zijn mastersgraad in de Economie aan de McGill University in Montreal.

Aanvang investering

Het fonds van Adrian Owens maakt onderdeel uit van de Capvest portefeuilles sinds:
Juli 2011

Vestigingsplaats

Londen, Engeland

Fonds en performance

GAM Star Global Rates is een defensief beleggingsfonds. Het fonds is in december 2009 opgericht en fondsmanager Owens voert hiermee nagenoeg dezelfde strategie uit als bij zijn in 2004 opgerichte GAM Global Rates Hedge Fund. Het verschil is dat de handelsvrijheid van Owens bij het GAM Star Global Rates beperkter is door officiële wet- en regelgeving en dat de verhandelbaarheid hoger is ten opzichte van het GAM Global Rates Hedge Fund. Owens is van mening dat economische factoren het marktgedrag bepalen. Doordat niet alle marktpartijen op basis van economische factoren beslissingen nemen, ontstaan er markt anomalieën (onjuiste waaderingen). Deze inherente marktinefficiënties maakt Owens voor zijn fonds exploiteerbaar en kan hiermee concurrerende rendementen produceren over korte, middellange en lange termijn. Er wordt een rendementsdoelstelling nastreeft van 8 tot 12% per jaar boven de variabele rente over een periode tussen de drie en vijf jaar.

Externe ratings

  • Sauren 1 Gold

Bron: www.gam.com

Nieuws en publicaties over Adrian Owens

Interview met Adrian Owens

Toezicht en juridische structuur

  • Fondsorganisatie: GAM Fund Management Ltd, Dublin, Ireland

  • Fondsbeheerder: GAM International Management Ltd, London, UK (registration nr. regulator 122331)

  • Toezichthouder fondsbeheerder: Financial Conduct Authority (English FCA)

  • Fondsstructuur: OEIC (UCITS structure) domiciled in Dublin, Ireland. Authorised by the Central Bank of Ireland

  • Controlerend accountant: PricewaterhouseCoopers, Dublin, Ireland (registration nr. regulator AI223671 regulator CARB (Chartered Accountants Regulatory Body)

  • Bewaarbedrijf: J.P. Morgan Bank (Ireland) plc, Dublin, Ireland (registration nr. regulator 7556, regulator Central Bank of Ireland)

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.
Mark Vrolings