Laatste rapportages


Doelstelling

De belangrijkste doelstelling van het Capvest Masters Fund Defensief is kapitaalbehoud. Het Capvest Masters Fund Defensief heeft een rendementsdoelstelling van 5 tot 8% per jaar. Er wordt gestreefd naar een lage beweeglijkheid (tussen 4 en 8% volatiliteit per jaar).

Beleggingsstrategie

Minimaal 60% en maximaal 90% van het fondsvermogen wordt geïnvesteerd door fondsmanagers die defensief beleggen, zoals obligatiemanagers en geldmarktmanagers. Het overige deel wordt geïnvesteerd door fondsmanagers die offensief beleggen, bijvoorbeeld aandelenmanagers. De verhouding tussen defensief en offensief vermogen wordt bepaald aan de hand van de Capvest Masters Barometer. Lees meer over onze beleggingsfilosofie

Beleggingshorizon

Voor het Capvest Masters Fund Defensief bedraagt de aanbevolen beleggingshorizon ten minste drie jaar.

Benchmark

Om de prestaties van het Capvest Masters Fund Defensief te kunnen beoordelen, worden deze vergeleken met de volgende samengestelde benchmark:

  • 75% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index (Europese obligatieindex)
  • 25% MSCI World Index (wereldwijde aandelenindex)

Fondskenmerken

Fondsbeheerder: Capvest B.V.
Fondsmanager: Martijn Brans RBA
Depotbank: CACEIS Bank Netherlands Branch
Bewaarder: Stichting bewaarbedrijf Guestos
Administrateur: CACEIS Investor Services
Accountant: Keemers Accountancy & Belastingadvies B.V.
Investeringscategorie: mixfonds defensief
Risicoklasse: defensief
Fondsvaluta: euro
Fondsmanagervergoeding: 1,2% per jaar
Prestatievergoeding: 0%
Instapkosten: 0,3%
Uitstapkosten: 0,3%
Verhandelbaarheid: maandelijks
Minimale investering: € 10.000,- per fonds


Capvest is een Nederlandse beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen en valt onder het AIFMD-meldingsregime. Capvest is op basis van de Vrijstellingsregeling artikel 2:66a Wet Financieel Toezicht (Wft) vrijgesteld van de vergunningsplicht. Aangezien Capvest de doelstellingen en inhoud van de Wft onderschrijft, wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de inhoud van de Wft.

Inschrijving in het fonds is niet mogelijk via deze website en geschiedt uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van de beheerder. Deelname is voorbehouden aan een beperkte groep beleggers van maximaal 150 participanten.

AFM.png
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstige resultaten. Toekomstige resultaten zullen, onder andere, afhangen van marktontwikkelingen, de competenties van de fondsbeheerder, het risicoprofiel van het fonds aankoopkosten en beheervergoeding. Het resultaat kan negatief worden als gevolg van negatieve prijsontwikkelingen. Capvest geeft geen advies aan particuliere beleggers. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met uw financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Een financieel adviseur kan uw persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemen wanneer u uw financiële doelstellingen bespreekt en hoe deze het best kunnen worden bereikt.